Made in China cz.5

Kolejny park z serii Made in China  to Qunli National Urban Wetland, powstały na terenach dawnych mokradeł. Obecnie większość terenów przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową – bloki rosnące w oczach zajmują coraz większe połacie terenu. Stworzenie zielonej enklawy powierzono specjalistom od trudnych tematów – grupie Turenscape. Według założeń obszar przeznaczony pod zieleń miał pozostać terenem chronionym z zachowaniem naturalnych mokradeł, jednak otaczające go z czterech stron drogi odcięły go od naturalnego źródła wody. Projektanci zaproponowali system zbierania wody deszczowej, jako alternatywne źródło utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia terenu oraz zagospodarowania części terenów dla potrzeb okolicznej ludności. W ten sposób powstał obszar, w którym zachowano naturalną roślinność, dodatkowo powstał system gospodarowania wodą opadową oraz ochrony przeciwpowodziowej dla okolicznych terenów. W tym celu wykopano kilka stawów, które gromadzą nadmiar wody, a pozostałą ziemię wykorzystano do usypania pagórków, które  stanowią dodatkowy teren pod zieleń i urozmaicają płaski teren.  Na obrzeżach powstał system ścieżek, platform i przejść, które zapewniają miejsce do spacerów i rekreacji. Na brzegach stawów usytuowano miejsca do wypoczynku, a na  pagórkach powstały tarasy widokowe, pozwalające na podziwianie parku z szerszej perspektywy.

projekt: Turenscape

foto: Kongjian Yu

źródło: www.asla.org

 Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.